Keresés

DON QUIJOTE / Kézdivásárhelyi Városi Színház

NOVEMBER 13., 17.00, ARADI KAMARASZÍNHÁZ 


Cervantes: Don Quijote 
(1h 50 egy szünettel)
Kópéjáték két részben 
Kézdivásárhelyi Városi Színház
Miguel de Cervantes Saavedra Az elmés nemes Don Quijote dela Mancha regénye alapján színpadra alkalmazta és rendezte Csáki Csilla

Don Quijote – Viola Gábor
Sancho Panza – Lung László Zsolt
Gazdasszony, Fogadós, Az elvarázsolt Dulcinea, A Hercegné őmagassága, Sipkát varrató parasztember, Kölcsönadó öregember, Udvari doktor – Deme Róbert

Pap, Maritornes - a fogadós félszeg leánya, Sansón Carrasco/A Tükrök Lovagja/A Fehér Hold Lovagja, Szabó, Kölcsönkérő öregember, Udvari Titkár – Veres Előd

Zeneszerző, korrepetitor – Orbán Ferenc
Jelmeztervező – Szakács Ágnes
Díszlettervező – Wanek Ferenc
A rendező asszisztense – Barabás Réka

A harci felszereléseket Vetró András szobrászművész készítette.


„Törekedjél arra, hogy történetednek olvasásakor a búskomor mosolyra fakadjon, a derűs még jobban felviduljon, a gyarlóbb elméjű ne unatkozzék, az elmés bámulja találékonyságodat, a komoly ne becsmérelje, a tanult kénytelen legyen magasztalni”- írja Cervantes „Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha” című regényének bevezetőjében.
           
Az előadás drámai anyagát Cervantes teljes, kétkötetes regényéből állítottam össze, mert nem találtam olyan feldolgozást, ami az eredeti mű szövegét, hangulatát úgy tükrözte volna, ahogyan az a maga nemes egyszerűségében és nagyszerűségében a regény írójának tollából megszületett. A regényben való elmélyülés olyan szellemi örömöt szerzett, amit úgy éreztem, annak is át kellene élnie, aki nem bocsátkozik abba a kalandba, hogy belevesse magát a Don Quijote-téma tanulmányozásába. Elsősorban az keltette fel az érdeklődésemet, hogy megértsem; később az jelentette számomra kihívást, hogy tolmácsolni tudjam: mi van tulajdonképpen a szélmalomharc közhelye mögött? A darab a regény eredeti szövegét őrzi. Az epizódokat Cervantes - a négy színész által énekelve előadott - eredeti versei fűzik össze. A jelenetek, laza szövetű történetként, Don Quijote és Sancho Panza két közös útjából azokat a komikus hőstetteket keltik életre, amelyek főhősünket szerelméhez, Dulcineához űzik.

„MARITORNES: Mi a neve a lovagnak?
SANCHO PANZA: Don Quijote de la Mancha, kalandos lovag, mégpedig a javából.
MARITORNES: S mi az a kalandos lovag?
SANCHO PANZA: Téged is a gólya költött, hát még azt se tudod? A kalandos lovag olyasvalaki, hogy míg az ember ötig számol, vagy elverik, vagy császárrá koronázzák, ma a kerek föld legszerencsétlenebb s legnyavalyásabb teremtménye, holnap pedig két-három ország koronájának az ura, melyeket fegyverhordozójának ajándékozhat.”  
(részlet a darabból)

A darab szövegének alapja Győri Vilmos Benyhe János által átdolgozott fordítása. A verseket Somlyó György fordította.


A tartalomból

Don Quijote írástudó nemesember, a lovagregények megszállottja, aki egy nap maga is kóbor lovagnak áll. Gazdasszonya és a falu papja miután elégetik veszélyes könyveit, utána erednek, hogy hazahozzák. Don Quijote Sancho Panzát, írástudatlan szomszédját fogadja fegyverhordozónak, akinek kormányzóságot ígér szolgálataiért. Don Quijote első kalandja során óriásokkal küzd meg, melyek valójában szélmalmok, ezután egy várkastély vendége lesz, mely valójában egy fogadó. A várban visszautasítja a várkastély szerelmes úrnőjét, aki valójában a fogadós félszeg, együgyű leánya, majd összetűzésbe kerül egy mór varázslóval, aki nem más, mint a fogadós. Vészjósló éjszakájuk az erdőben folytatódik, ahol végül a lovag úgy dönt mindaddig vadonlakó lesz, míg Dulcinea del Toboso válaszra nem méltatja gyöngéd érzelmeit. Sancho kénytelen kívülről megtanulni Don Quijote Dulcineához írott levelét, de Tobosó felé útját állja a gazdasszony és pap. A lovag hazatérésre kényszerül.
Don Quijotét és Sancho Panza kalandvágyát nem könnyű féken tartani. Újabb szökésüket Sansón Carrasco, a nemrég hazakerült deák sem tudja megakadályozni. Először Dulcineához mennek Tobosóba, ahol Sancho a derék fegyverhordozó szörnyű hazugságot eszel ki. Don Quijote találkozik az elvarázsolt Dulcineával. Szomorúságát csak A Tükrök Lovagjának álcázott Sansón Carrascó feletti véletlen győzelme képes eloszlatni. Sikerét tetőzi a Hercegnővel való találkozás, aki segít betartani Sanchónak tett ígéretét: megajándékozza a fegyverhordozót az áhított kormányzósággal. Sancho Panza boldogsága nem tart sokáig, udvaroncok űznek csúfot belőle. Don Quijote magányos bolyongását is végérvényesen lezárja A Fehér Hold Lovagjának képében visszatérő Carrasco. A két kudarcot vallott kalandor találkozása milyen új korszakot nyit? Aki ezt tovább firtatná, ne sajnálja az időt, lapozzon bele Cervantes művébe.
                                                                                                                                   
Csáki CsillaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése